NICE ICT Consultancy is een dienstverlener, die zich met name richt op advies en ondersteuning in een breed scala van ICT gerelateerde onderwerpen. In de afgelopen jaren hebben wij ons gespecialiseerd op het gebied van geavanceerde HRM toepassingen. Henk Elskamp en John Fengler zijn de mensen achter de Nice HRM Suite. Beiden hebben een schat aan ervaring op het gebied van ontwerp, bouw en implementatie van grote informatiesystemen in diverse sectoren.

Wij streven naar langdurige relaties met onze klanten. Door onze kennis van en inzicht in uw organisatie voortdurend uit te bouwen, kunnen we innovatieve en praktische oplossingen aandragen die volledig inspelen op uw veranderende behoeften.

De bedrijfscultuur is gebaseerd op integriteit, openheid, respect en plezier in het werk.

In de praktijk wordt de personeelsbezetting vaak alleen onder de loep genomen wordt voor korte termijn beslissingen. Dit terwijl het proactief in beeld krijgen van toekomstige behoeftes bijdraagt aan een duurzame oplossing voor uiteenlopende HR- en recruitment problemen.

Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen een nieuwe kijk op duurzaam werkgeverschap en op flexibel binden van kennis en kunde. Strategische Personeels Planning (S.P.P.) is met name belangrijk omdat de maatschappij de komende jaren een grote verandering zal ondergaan. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen dat jaarlijks met pensioen gaat toe, met als gevolg een structureel gebrek aan gekwalificeerd personeel. Door het vertrek van deze mensen is er sprake van een kennislek. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom het inzetten van S.P.P. binnen organisaties zo essentieel is.

De basis van S.P.P. is dat er een afstemming is tussen de vraag naar personeel, het interne aanbod en het externe aanbod op de arbeidsmarkt. Deze taak ligt niet alleen bij P&O maar ook bij de lijnmanager. Het is belangrijk om de taken van S.P.P. naar ‘belang’ en ‘kunnen’ te verdelen onder deze twee groepen, zodat het S.P.P. zowel aansluit op het organisatiebeleid en de toekomst van de organisatie, als dat het actief en goed wordt benut binnen uw organisatie. 

Met als startpunt de strategische personeelsplanning hebben wij een uitgebreide breed toepasbare HRM Suite ontwikkeld.

Tekstvak:  © 2012  by Nice ICT Consultancy - Alle rechten voorbehouden 
Tekstvak: Onze medewerkers zijn doorslaggevend …. die van U toch ook?

>>>  HOME - NICE ICT CONSULTANCY / HRM SUITE <<<


Back ...
Tekstvak: Functiegebouw
Tekstvak: MODULES

Disclaimer

Tekstvak: DIENSTVERLENING
Tekstvak: Competentiegids
Tekstvak: Procesmodel
Tekstvak: S.P.A.
Tekstvak: Vlootschouw
Tekstvak: Reorganisatie
Tekstvak: Software as a Service
Tekstvak: Home

033-2452922

Tekstvak: CONTACT

John Fengler
Besselmansgoed 3
3863 XJ  NIJKERK

Tekstvak: Specialismen
Tekstvak: Techniek
Tekstvak: Kennis
Tekstvak: Beoordelingscyclus

Henk Elskamp
De Cloese 106
7339 CR  UGCHELEN

055-5330528